به گزارش سایت دلنا با شعار سال ۹۷ همراه شما عزیران هستیم …..

شعار سال ۱۳۹۷ – نامگذاری سال ۱۳۹۷

تا ساعتی اینده رهبر انقلاب شعار سال ۹۷ را اعلام میکند ما هم ان را بیان میکنیم

شعار سال ۹۷ … حمایت از کالای ایرانی می باشد